+372 502 5425 info@sentio.ee Print

Kapitali kaasamine

Aitame oma klientidel kaasata rahalisi vahendeid äritegevuse finantseerimiseks. Peamiselt keskendume keskmise suurusega ettevõtetele omakapitali kaasamisele, samuti aitame laenu- ja liisingfinantseerimise korraldamisel ja sobivate partnerite leidmisel. Muuhulgas hõlmab antud teenus järgnevaid samme ja tegevusi:
  • Vajalike presentatsioonide, infomemorandumite, projektsioonide ja finantsmudelite koostamine;
  • Ettevõtete väärtuse hindamine;
  • Võimalike rahastajate määratlemine ja korraldamine, sh. omakapital, võõrfinantseerimine (laenud, võlakirjad) või alternatiivsed instrumendid (sealhulgas mezzanine ja allutatud laen);
  • Finants- ja strateegiliste investorite kaasamine;
  • Liisingfinantseerimise korraldamine;
  • Kinnisvara müügi ja tagasiostu tehingute (sale-and-leaseback) korraldamine;
  • Tehingute struktureerimine ja lõpuniviimine.
Sentiol on lai kontaktvõrgustik kohalike erainvestorite ja välismaiste institutsionaalsete investorite näol, kes otsivad investeerimisvõimalusi Balti riikide ettevõtetesse. Me nõustame oma kliente parimate tingimuste saavutamisel aktiivsete läbirääkimiste teel.

Näited Sentio poolt lõpule viidud projektidest:

Kapitali kaasamine