Ettevõtte väärtuse hindamine

Kui kavandate ettevõtte müüki ostu, investori kaasamist (ühinemist) või lihtsalt soovite ettevõtte väärtust teada saada, aitame Teil määrata ettevõtte õiglase väärtuse. Ettevõtte väärtuse ja seda mõjutavate tegurite teadasaamine, samuti nende tegurite trendide ning ulatuse teadvustamine on strateegiliselt olulised alusmaterjalid juhtkonnale ja omanikele edasiste otsuste tegemisel.

Me koostame väärtushinnanguid, kasutades erinevaid tunnustatud ja tõestatud meetodeid. Peamiselt kasutame järgnevaid meetodeid ettevõtete hindamiseks või kombinatsioonis:

  • Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetod;
  • Võrreldavate tehingute meetod;
  • Raamatupidamisväärtuse meetod;
  • Asendusväärtuse meetod.

Väärtuse hindamine annab küll teatud objektiivse pildi ettevõtte (varade) väärtusest, samas tegelikkuses on ettevõtte väärtus see, mida ostja on nõus reaalselt maksma. Ettevõtte lõpliku väärtuse kujunemisel mängivad rolli paljud tegurid alates majanduskeskkonnast ja juhtkonnast ning lõpetades ettevõtte bilansiliste ja mittebilansiliste kirjetega konkreetse ostja jaoks.

Näited Sentio poolt lõpule viidud projektidest:

Ettevõtete väärtuse hindamine