Ettevõtte restruktureerimine ja strateegiline nõustamine

Majandussurutise tingimustes või muude ebasoodsate tegurite kokkulangemisel peavad ettevõtte omanikud oma tegevusi ümber korraldama ja restruktureerima (sh vajadusel ka saneerima). Sellised otsused on oma olemuselt komplitseeritud ja kiireloomulised, mistõttu tuleks ettevõtte päästmise nimel protsessi kaasata vastava valdkonna professionaalsed nõustajad.

Sentio koostöös oma partneritega pakub restruktureerimise teenust koos strateegilise nõustamisega. Teenuse osutamise käigus kaardistame ära ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, strateegiad, finantstulemused, konkurendid, riskid ja alternatiivsed lahendused ning peamised probleemid, mille põhjal töötame välja restruktureerimise kava, mida hakatakse hiljem ellu viima nii nõukogu kui ka juhtkonna tasandil. Detailsemalt hõlmab teenus järgnevaid samme ja tegevusi:

  • Ettevõtte diagnostika läbiviimine;
  • Sektori ja ärimudeli ekspertide kaasamine, et toetada olemasolevat juhtkonda (vajadusel);
  • Ettevõtte äri- ja finantsmudelite (sh. kulude struktureerimine) analüüs;
  • Restruktureerimisplaani ning strateegilise arengukava koostamine erinevate projektide või ettevõtete kohta;
  • Läbirääkimiste pidamine peamiste huvirühmadega, sh. kreeditorid, hankijad, kliendid ja töötajad, et saada toetust ning suurendada usaldust;
  • Finants- ja strateegiliste investorite kaasamine (vajadusel).

Näited Sentio poolt lõpule viidud projektidest:

Ettevõtete restruktureerimine ja strateegiline nõustamine