+372 502 5425 info@sentio.ee Print

Ettevõtte ostu-müügi nõustamine (müüja või ostja nõustamine)

Pakume klientidele nii ostja- kui ka müüjapoolset nõustamist (sh M&A tehingud ehk ühinemised ja ülevõtmised) mandaadi alusel ettevõtete ostu-müügi tehingute, sh. ühinemiste ja omandamiste läbiviimisel. Võtame vastutuse leida ja kontakteeruda sobivate ostjate või müüjatega ning nõustada tehingus klienti kuni eesmärgi saavutamiseni. Me ei ole spetsialiseerunud kindlatele majandusharudele.

Ettevõtte müüja või ostja esindamisel pakume pakume oma klientidele finantsnõustamise täisteenust, mis hõlmab teostatavusuuringut, dokumentide ettevalmistust, tehingu struktureerimist, läbirääkimisi, due diligence’i koordineerimist ja tehingu lõpliku struktuuri väljatöötamist kuni tehingu sulgemiseni.

Ettevõtete ostu-müügi nõustamisel on Sentiol oluline roll järgnevates tegevustes ja etappides:

  • Analüüs. Me alustame turupotentsiaali kindlaksmääramisega ning ettevõtte edutegurite hindamisega, kuna ostjad peavad neid teadvustama võimalikult parima hinna saamiseks.
  • Potentsiaalsete investorite määratlemine vastavalt ostja või müüja strateegiale ja investorite sobivuse analüüsimine kliendi ettevõttega ning võimalik tõenäosus tehingusse jõuda.
  • Materjalide ja dokumentide koostamine. Vajalikud materjalid ettevõtte kohta sealhulgas lühikokkuvõte (teaser), presentatsioon, infomemorandum, väärtuse arvutused on kohandatud meie kliendi spetsiifilisele profiilile, rõhutades ettevõtte seniseid saavutusi ja tulevikuvõimalusi, samuti juhtkonna tugevusi. Põhjalik ettevalmistus on oluline selleks, et saavutada tehingu parim võimalik tulemus.
  • Potentsiaalsete investoritega kontakteerumine. Sentio kontakteerub otse otsustajatega potentsiaalsete investorite (ostjad) nimekirja alusel ja väldib ennetavat materjalide saatmist e-postiga. Iga potentsiaalse ostjaga võetakse eraldi ühendust telefoni teel või kohtumisel ning hinnatakse nende võimalikku huvi konkreetsesse majandusharusse investeerimise vastu. Kasutame ka oma M&A nõustajate võrgustikku teistes riikides, et läheneda potentsiaalsetele huvitatud osapooltele nendel turgudel.
  • Edasine suhtlus huvitatud osapooltega. Peale potentsiaalsete partnerite ja/või ostjatega kontakteerumist ning neile teaserite saatmist hakkab toimuma tihe infovahetus. Sentio investeerib oluliselt aega ja ressursse edasises suhtlemises: vastab infopäringutele, korraldab kohtumisi ettevõttes võimaliku ostjaga, osaleb nendel kohtumistel ja jätkuvatel läbirääkimistel. Konfidentsiaalsuslepingud sõlmitakse nende osapooltega, kes saavad tundlikku infot ettevõtte kohta.
  • Esialgsete pakkumiste saamine. Peale seda, kui potentsiaalsed investorid on ettevõtet tundma õppinud ja külastanud, teevad ostjad esialgsed pakkumised koos hinnaindikatsioonidega. Niipea, kui indikatsioonid võimalike huvide kohta on saadud, otsustab Sentio koostöös kliendiga, millised kandidaadid pakuvad parimat hinda ja teisi olulisi tingimusi.
  • Läbirääkimised. Me koordineerime lõplikku läbirääkimisprotsessi peale esialgsete pakkumiste hindamist, et jõupingutuste tulemusel aidata kliente parima hinna ja teiste oluliste tingimuste valikul. Me nõustame samuti tehingut läbiviimise protsessis ja osapoolte vahelisel struktureerimisel (sealhulgas kavatsuste protokolli (Letter of Intent), osade ostu-müügi lepingu (SPA) sõlmimisel või muu tehingu sulgemisega seotud dokumetatsioonis).Sentio aitab klienti samuti due diligence’I korraldamisel, andmeruumide (Data Room) organiseerimisel ning finantseerimise korraldamisel, kui selleks on vajadus.
  • Tehingu sulgemine. Pärast seda, kui tehingu juriidiliste nõustajate poolt ette valmistatud kavatsuste protokoll ja osade ostu-müügi leping on sõlmitud, aitab Sentio tehingu edukalt lõpuni viia kiirel ja efektiivsel moel. See on ka üheks põhjuseks, miks Sentio on korduvalt ühte ja sama klienti nõustanud erinevate eesmärkide saavutamiseks.

Näited Sentio poolt lõpule viidud projektidest:

Ettevõtete ostu-müügi nõustamine